Dalanestipendet

Dalanestipendet er en stipendordning som tilbys studenter som fullfører masterstudiet i praktisk lederskap ved Dalane Utdanningssenter. Man trenger ikke søke stipendmidlene, da disse utløses automatisk når du som student er ferdig med studiet. Hvordan dette henger sammen? Her er forklaringen:

De fire Dalanekommunene har sammen med Rogaland Fylkeskommune og en rekke lokale næringslivsaktører bidratt med økonomisk støtte for at Dalanemodellen skulle kunne realiseres. Disse midlene forvaltes nå av en forening som heter noe så enkelt som Foreningen Dalanemodellen, og denne styres av fem representanter fra våre "sponsorer". Når du er ferdig med studiet vil Dalane Utdanningssenter gi foreningen beskjed om det, og du får utbetalt et stipend på 100.000,- kroner.

Så er det et lite forbehold her: selv om alle kan ta studier ved Dalane Utdanningssenter er Dalanestipendet forbehold studenter fra Dalane. Det betyr at for å kvalifisere til stipendet må du enten være bosatt i en av de fire Dalanekommunene, eller din hovedarbeidsgiver må være lokalisert i en av disse kommunene. Hvis du både bor og jobber i Dalane er du selvsagt kvalifisert - det viktige er at minst ett av disse to kriteriene må være oppfylt.

Og så må du fullføre studiet. Det er derfor stipendet først utbetales når alle eksamener er bestått. Normert tid for studiet er tre år, og for å kvalifisere til stipend må alle eksamener vært bestått i løpet av fire år. Så løpet er ikke kjørt om man skulle bli forhindret i å stille på en eksamen eller to.

Ta gjerne kontakt hvis vi kan hjelpe med noe:

Foreningen Dalanemodellen
Torget 2, 4371 Egersund

Telefonnummer
(+47) 97158762

E-post
stipend@dalanemodellen.no

Stipendets støttespillere

Rogaland Fylkeskommune

Bjerkreim kommune

Eigersund kommune

Sokndal kommune

Lund kommune