DALANE-

MODELLEN


Et lokalt masterstudium i Praktisk lederskap

Ta en mastergrad i Praktisk lederskap ved Dalane Utdanningssenter

Dalanemodellen er navnet vi har gitt samarbeidet mellom Høyskolen Kristiania og Dalane Utdanningssenter, som nå tilbyr et masterstudium i praktisk lederskap levert lokalt i Dalane. På denne siden finner du informasjon om selve studiet, om stipendordningen som gis til deltakere på studiet, og om aktørene som er og har vært innvolvert i å få tilbudet på plass. Informasjonen finner du ved å følge lenkene nedenfor.


Ved å følge lenken til Høyskolen Kristiania vil du finne all informasjon om studiet og dets oppbygning og innhold, opptakskrav, gjennomføring, osv.

Her finner du informasjon om stipendordningen som gjelder for dette studiet - kanskje landets mest generøse tilbud til studenter som tar en erfaringsbasert mastergrad.

Her finner du hjemmesiden til Dalane Utdanningssenter, som er lokal arrangør av studiet.

Prosjektet "Dalanemodellen" ble til i løpet av senhøsten 2020 og våren 2021, og vi har her valgt å dele litt informasjon om bakgrunnen for prosjektet, hva som er formålet, og hvem som har vært involvert i etableringen av tilbudet.